Lịch Sử Chơi Sever

Username Game Xu Cược Xu Nhận Trạng Thái
036***13 CL-TX2 200.000 390.000 chiến thắng
036***13 May Mắn 70.000 101.500 chiến thắng
036***13 CL-TX2 80.000 156.000 chiến thắng
036***13 May Mắn 50.000 72.500 chiến thắng
036***13 Chẵn Lẻ 70.000 136.500 chiến thắng
036***13 May Mắn 90.000 0 thua